Behandling av personuppgifter

DHL eCommerce Solutions Sweden AB,Gustav III:s Boulevard 18, 169 73 Solna, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med kampanjen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att administrera kampanjen och lagras enbart så länge det behövs för att administrera kampanjen. Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna delta i kampanjen och om uppgifterna inte lämnas kommer du således inte kunna delta i kampanjen.

Vi kommer lämna ut ditt namn och kontaktuppgifter till våra coacher, ” personuppgiftsbiträden”. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Personuppgiftsbiträden är endast anlitade för ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Du kan genom att skriva till DHL eCommerce Solutions Sweden AB, Mikael Stange, mikael.stange@dhl.com och begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring av annat. Du har rätt att en gång årligen få information om hur dina personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress.