Emma Nordin
Luleå HF

Emma Nordin

Luleå/MSSK

Hur gör du för att skapa en bra stämning och samarbete i laget?
För det första försöker jag vara mig själv och låta min personlighet komma fram i gruppen. Jag tycker att det är viktigt att se- och respektera alla och deras olika egenskaper. Sedan tycker jag också att det är viktigt att vara ambitiös, försatt visa goda exempel, och uppmuntra andra, för att höja deras självförtroende. Dess saker skapar en god grund för bra stämning och samarbete.

Vilka är de viktigaste egenskaperna att ha som hockeyspelare?
Det är att ha det inte drivet och engagemanget. För att uppnå sina mål och drömmar måste man genomföra det ihärdiga arbetet för sin egna skull. Sedan behöver man vara ambitiös, professionell och ödmjuk.

Hur hanterar du motgångar och förluster med ditt lag?
Det viktigaste när man stöter på motgångar är att man i en grupp håller ihop och kommer ihåg att allt man gör, gör man tillsammans. Oavsett om det gäller framgång, svårigheter eller motgångar så måste man hålla ihop som grupp och dra åt samma håll och stötta varandra. Alltid, oavsett.